ARTI DAN LAMBANG TIM PENGGERAK PKK

Lambang TP PKK adalah lambang sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1983.

 1. Bentuk : Akolade melingkar segi lima memiliki arti Pancasial sebagai azas Gerakan PKK.

Bentuk ini terdiri dari gambar-gambar :

 1. Bintang
 2. 17 butir kapas, 8 simpul pengikat dan 45 butir padi
 3. Akolade melingkar
 4. Rangkaian mata rantai
 5. Lingkaran putih dengan tulisan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, berwana hitam
 6. 10 buah ujung tombak yang tersusun merupakan bunga 
 1. Warna : Warna lambang terdiri dari :
 1. Warna dasar lambang adalah biru benhur
 2. Warna kuning yang dimaksud adalah warna kuning emas, untuk:

 

 1. Gambar Bintang
 2. Gambar Padi
 3. Gambar Rantai
 4. Gambar Kelopak Bunga Kapas
 5. Gambar Tangkai Padi dan Tangkai Kapas
 6. Gambar Akolade Segilima

Catatan:

Khusus yang dicetak di atas logam warna kuning adalah kuning kunyit dan akolade segilima adalah warna dasar logam

 1. Warna putih yang dimaksud adalah:
 1. Putih Perak untuk:
 1. Gambar 10 ujung tombak dalam lingkaran paling dalam
 2. Gambar akolade melingkar
 3. Gambar bunga kapas
 4. Delapan simpul pengikat tangkai padi dan kapas
 1. Putih Kapas untuk:
 1. Lingkaran sebagai dasar tulisan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
 2. Bunga Kapas khusus yang dicetak pada logam
 1. Arti
 1. Warna:
 1. Biru melambangkan suasana damai, aman, tenteram dan sejahtera.
 2. Putih melambangkan kesucian dan ketulusan untuk suatu tujuan dan itikad.
 3. Kuning melambangkan keagungan dan cita-cita.
 4. Hitam melambangkan kekekalan/keabadian
 1. Komponen:
 1. Segilima, melambangkan Pancasila sebagai dasar/azas Gerakan PKK.
 2. Bintang melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
 3. 17 butir kapas, 8 buah simpul pengikat, 45 butir padi melambangkan kemerdekaan RI dan kemakmuran.
 4. Akolade melingkar, melambangkan wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang memadukan pelaksanaan segala kegiatan dan prakarsa serta swadaya gotong royong masyarakat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 5. Rangkaian Mata Rantai, melambangkan masyarakat yang terdiri dari keluarga-keluarga sebagai unit terkecil yang merupakan sasaran Gerakan PKK.
 6. Lingkaran Putih, melambangkan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan.
 7. 10 buah ujung tombak yang tersusun merupakan bunga, melambangkan gerakan masyarakat dalam pembangunan dengan melaksanakan 10 Program Pokok PKK dan sasarannya keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat.

Arti keseluruhan:

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang merupakan gerakan nasional untuk pembangunan keluarga, berazaskan Pancasila dan UUD 1945 serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, melakukan kegiatan yang terus menerus dan berkesinambungan untuk menghimpun, menggerakkan dan membina masyarakat dengan melaksanakan 10 Program Pokok PKK dengan sasaran keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat untuk mewujudkan keluarga sejahtera yang selalu hidup dalam suasana damai, aman, tertib, tenteram, makmur dan sejahtera dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.